"> هزینه باربری از تهران به شهرستان | موسسه حمل و نقل تهران باربر
اتوبار و باربری تهران باربر/ شبانه روزی/ تمام نقاط/ وانت/ نیسان/ خاور/ 44365969
تماس با ما

لیست قیمت باربری به شهرستان ( قیمت ها به تومان )

عنوان مقصد وانت نیسان وانت بار خاور مسقف
هزینه باربری از تهران به اراک 600 470 780
هزینه باربری از تهران به اردبیل 1300 1000 1800
هزینه باربری از تهران به ارومیه 1350 1100 1900
هزینه باربری از تهران به اصفهان 650 560 1100
هزینه باربری از تهران به اهواز 1400 1200 2400
هزینه باربری از تهران به ایلام 800 600 1200
هزینه باربری از تهران به بجنورد 900 700 1200
هزینه باربری از تهران به بندرعباس 1500 1100 3000
هزینه باربری از تهران به بوشهر 1500 1250 3200
هزینه باربری از تهران به بیرجند 1700 1400 2600
هزینه باربری از تهران به تبریز 700 600 1200
هزینه باربری از تهران به خرم آباد 900 700 1200
هزینه باربری از تهران به رشت 700 700 1000
هزینه باربری از تهران به زاهدان
هزینه باربری از تهران به زنجان 500 350 1200
هزینه باربری از تهران به ساری 650 700 1300
هزینه باربری از تهران به سمنان 480 400 600
هزینه باربری از تهران به سنندج 800 700 1200
هزینه باربری از تهران به شهرکرد 800 700 1200
هزینه باربری از تهران به شیراز 1500 1200 2200
هزینه باربری از تهران به قزوین 350 280 700
هزینه باربری از تهران به قم 250 260 500
هزینه باربری از تهران به کرمان 1500 1400 2300
هزینه باربری از تهران به کرمانشاه 800 700 1350